• କଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ 100% ରେଶମ ତକିଆ ମାନୁଫାକର୍ |

  କଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ 100% ରେଶମ ତକିଆ ମାନୁଫାକର୍ |

  ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍?ନିଜ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୁଟିନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି |ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ |କିନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି |ତୁମର ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ରେଶମ ତକିଆ ହୋଇପାରେ |ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି?ଠିକ୍ ଏକ ରେଶମ ତକିଆ କେବଳ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଚର୍ମ ପାଇଁ, ଏକ ରେଶମ ତକିଆ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ...
 • କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ 100% ରେଶମ ତକିଆ ମାନୁଫାକର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରେ |

  କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ 100% ରେଶମ ତକିଆ ମାନୁଫାକର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରେ |

  ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଏକ ରେଶମ ତକିଆ କିଣି ପାରିବି?ରେଶମ ତକିଆ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖେଳେ |ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ଯାହା ଚର୍ମରେ ଥିବା କୁଞ୍ଚିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ |ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ରେଶମ ତକିଆ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି | ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ରେଶମ ତକିଆ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ସପିଂ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ...
 • ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ କାରଖାନା ସିଧାସଳଖ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

  ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ କାରଖାନା ସିଧାସଳଖ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

  ଚମତ୍କାର ରେଶମ ପିଲୋକେସ୍ ଆମର ରେଶମ ତକିଆ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା / ଆମାଜନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ!ଷ୍ଟାର୍ଟୁକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିଥାଉ |ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆକାର ରେଶମ କପଡା ପରାମର୍ଶ କଷ୍ଟମ ପ୍ୟାକେଜ୍ SGS ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ |
 • କଠିନ ରଙ୍ଗ ଗରମ ବିକ୍ରୟ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

  କଠିନ ରଙ୍ଗ ଗରମ ବିକ୍ରୟ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

  ରେଶମ ତକିଆ କାହିଁକି?ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟ୍ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା / ଆମାଜନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରେଶମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ!ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ |ରେଶମ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ରେଶମରେ ଶୋଇବାର କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |ଏହି ଉପକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ରେଶମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଶୁ ଫାଇବର ...
 • ଗରମ ବିକ୍ରୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ରେଶମ ମଲବେରି ହୋଲସେଲ |

  ଗରମ ବିକ୍ରୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ରେଶମ ମଲବେରି ହୋଲସେଲ |

  ରେଶମ ତକିଆ ସୁବିଧା ଆମେ ସ୍ ly ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କମିଶନ ହୋଇ ଆମର ସଠିକ୍ ମାନଦଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଘନତା, କୋମଳତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଚରମ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ |ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ (6A) ଲମ୍ବା ଫାଇବର ମଲବେରି ରେଶମ ବ୍ୟବହାର କରୁ, 16-30 ମମ୍ ର ଘନତା ସହିତ ଏବଂ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ରଙ୍ଗ ସମେତ କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ |ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଶଯ୍ୟାରେ ବିତାଇଥାଉ |ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାଇବ ତୁଳନାରେ ରେଶମ ତନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଶୋଷକ ଅଟେ ...
 • କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରେଶମ ତକିଆ କଭର |

  କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରେଶମ ତକିଆ କଭର |

  ରେଶମ ତକିଆକୁ କିପରି ଧୋଇବେ ଆମର ରେଶମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟ୍ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା / ଆମାଜନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ!ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ |ରେଶମକୁ କିପରି ଧୋଇବେ?ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାହାକି ରେଶମ ପରି ବିଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ନିରାପଦ ପଦ୍ଧତି | ଷ୍ଟେପ୍ 1 |ଏକ ବେସନକୁ <= ଉଷୁମ ପାଣି 30 ° C / 86 ° F ରେ ଭରନ୍ତୁ |ପଦାଙ୍କ ...
 • ଗରମ ବିକ୍ରୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

  ଗରମ ବିକ୍ରୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

  ଚମତ୍କାର ରେଶମ ମଲବିରୀ ପିଲୋକେସ୍ ଆମର ରେଶମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା / ଆମାଜନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ!ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ |ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ତୁମର ରେଶମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଶେଷ ଲମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ?ରେଶମ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ...
 • ହୋଲସେଲ 19 ମିମି 22 ମିମି ରେଶମ ତକିଆ |

  ହୋଲସେଲ 19 ମିମି 22 ମିମି ରେଶମ ତକିଆ |

  ଚମତ୍କାର ରେଶମ ମଲବିରୀ ପିଲୋକେସ୍ ଆମର ରେଶମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା / ଆମାଜନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ!ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ |ରେଶମ କପଡା, ରେଶମ ସୂତା କିପରି ଆସେ?ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରେଶମ କପଡାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ |ତଥାପି, କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ...
 • OEKO ନରମ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ପରୀକ୍ଷା |

  OEKO ନରମ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ପରୀକ୍ଷା |

  ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱେବସାଇଟ୍ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା / ଆମାଜନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରେଶମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ!ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ |ରେଶମ ମଲବେରି ପିଲୋକେସ୍ ରେ ରଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସ୍ଥିରତା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଅବଶୋଷଣ, ପ୍ରସାରଣ, ଜୀବନଶ, ଳୀ, ଏବଂ ଆପଣ ରେଶମରୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି |ଫ୍ୟାଶନ ଦୁନିଆରେ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ recent ଣସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା ନୁହେଁ ....
 • ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ତକିଆ ବଲ୍କ |

  ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ତକିଆ ବଲ୍କ |

  ରେଶମ ଏବଂ ମଲବିରୀ ରେଶମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରେଶମ ପିନ୍ଧିବା ପରେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ରେଶମକୁ ବୁ understand ନ୍ତି କି?ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସମୟରେ ବିକ୍ରେତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏହା ରେଶମ କପଡା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କପଡା ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ କାହିଁକି?ରେଶମ ଏବଂ ରେଶମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?ଛୋଟ ସମସ୍ୟା: ରେଶମ ଠାରୁ ରେଶମ କିପରି ଭିନ୍ନ?ବାସ୍ତବରେ, ରେଶମରେ ଏକ ରେଶମ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯାହା ସହଜରେ ବୁ understand ିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ |ରେଶମ ରେଶମ ଧାରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରେଶମ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି |ଯଦି th ...
 • ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଶୀର୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ମଲବେରି ନିର୍ମାତା |

  ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଶୀର୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ମଲବେରି ନିର୍ମାତା |

  ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଶୀର୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ରେଶମ ମଲବେରି ନିର୍ମାତା |

  ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ହୋଲସେଲ |

  1. ଆକାର

  ମାନକ ଆକାର 51x66cm |

  ରାଣୀ ଆକାର 51x76cm |

  କିଙ୍ଗ ଆକାର 51x96cm |

  2. ବସ୍ତୁ

  100% ରେଶମ ମଲବେରି |

  19mm / 22/25mm

  3. କଷ୍ଟମ୍ ଲୋଗୋ |

  ଡିଜାଇନ୍ / ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଲୋଗୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

  4. କଷ୍ଟମ୍ ରଙ୍ଗ |

  100 ରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |

  5. ଷ୍ଟାଇଲ୍ |

  ଏନଭଲପ୍ ବନ୍ଦ |

  ଜିପର୍ |
 • ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ହୋଲସେଲ |

  ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ହୋଲସେଲ |

  ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ ହୋଲସେଲ |

  1. ଆକାର

  ମାନକ ଆକାର 51x66cm |

  ରାଣୀ ଆକାର 51x76cm |

  କିଙ୍ଗ ଆକାର 51x96cm |

  2. ବସ୍ତୁ

  100% ରେଶମ ମଲବେରି |

  19mm / 22/25mm

  3. କଷ୍ଟମ୍ ଲୋଗୋ |

  ଡିଜାଇନ୍ / ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଲୋଗୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

  4. କଷ୍ଟମ୍ ରଙ୍ଗ |

  100 ରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |

  5. ଷ୍ଟାଇଲ୍ |

  ଏନଭଲପ୍ ବନ୍ଦ |

  ଜିପର୍ |
12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2

ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |