ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ 100% ରେଶମ ମୁଲବିରୀ ତକିଆ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ରେଶମ ତକିଆ
1. ସାମଗ୍ରୀ: 100% ରେଶମ ମଲବେରି |
2.16 / 19/22/25 ମିମି |
3. ରଙ୍ଗ: 50 ରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |
4. ଲୋଗୋ: କଷ୍ଟମ୍ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଲୋଗୋ |
5. ପ୍ୟାକେଜ୍: କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

FAQ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ରେଶମ ତକିଆ
1. ସାମଗ୍ରୀ: 100% ରେଶମ ମଲବେରି |
2.16 / 19/22/25 ମିମି |
3. ରଙ୍ଗ: 50 ରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |
4. ଲୋଗୋ: କଷ୍ଟମ୍ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଲୋଗୋ |
5. ପ୍ୟାକେଜ୍: କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ |

6.MOQ: ରଙ୍ଗ ପିଛା 50P |

 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • Q1: ପାରିବ |ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ |କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି କି?

  ଉ: ହଁ |ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁଦ୍ରଣ ଉପାୟ ବାଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

  Q2: ପାରିବ |ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ |ଡ୍ରପ୍ ଜାହାଜ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି?

  ଉ: ହଁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ର, ବାୟୁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ରେଳପଥ ପରି ଅନେକ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରୁ |

  Q3: ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି କି?

  ଉ: ଆଖି ମାସ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତ one ଗୋଟିଏ PC ଗୋଟିଏ ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ |

  ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |

  Q4: ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ତୁମର ଆନୁମାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ କ’ଣ?

  ଉ: ନମୁନା 7-10 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ: ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ 20-25 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ, ରଶ୍ କ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ |

  Q5: କପିରାଇଟ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି କ’ଣ?

  ତୁମର s ାଞ୍ଚା କିମ୍ବା ପ୍ରଡକଟ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର କେବଳ ତୁମର, ସେଗୁଡିକୁ କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ କର ନାହିଁ, NDA ଦସ୍ତଖତ ହୋଇପାରିବ |

  Q6: ଦେୟ ଅବଧି?

  ଉ: ଆମେ TT, LC, ଏବଂ Paypal ଗ୍ରହଣ କରୁ |ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଆମେ ଆଲିବାବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ |କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ |

  100% ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା |

  100% ଅନ୍-ଟାଇମ୍ ପଠାଇବା ସୁରକ୍ଷା |

  100% ଦେୟ ସୁରକ୍ଷା

  ଖରାପ ଗୁଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |

  ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

  ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |